Özakbaşlar Kağıt Petrokimya İnşaat Lojistik San. Tic. Ltd. Şti. Özakbaşlar Kağıt Petrokimya İnşaat Lojistik San. Tic. Ltd. Şti. Özakbaşlar Kağıt Petrokimya İnşaat Lojistik San. Tic. Ltd. Şti. Özakbaşlar Kağıt Petrokimya İnşaat Lojistik San. Tic. Ltd. Şti. Özakbaşlar Kağıt Petrokimya İnşaat Lojistik San. Tic. Ltd. Şti. Özakbaşlar Kağıt Petrokimya İnşaat Lojistik San. Tic. Ltd. Şti. Özakbaşlar Kağıt Petrokimya İnşaat Lojistik San. Tic. Ltd. Şti. Özakbaşlar Kağıt Petrokimya İnşaat Lojistik San. Tic. Ltd. Şti. Özakbaşlar Kağıt Petrokimya İnşaat Lojistik San. Tic. Ltd. Şti. Özakbaşlar Kağıt Petrokimya İnşaat Lojistik San. Tic. Ltd. Şti.

Bilgi,Mevki,Para,Güzellik,Şöhret Ve Yetenek Sahibi Olmaktan Çok Bunların Neye Ve Nasıl Kullanıldığı Önemlidir.
                    EŞREF AKBAŞ

Hoşgeldiniz

Hızlı Menü

 
 
 
                    Geri Dönüşüm Nedir?
 
Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir.
 
Diğer bir tanımlamayla herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması olarak tanımlanabilir.
 
!Tabii kaynakların sonsuz olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu doğal kaynakların tükeneceği akıldan çıkarılmamalıdır.
 
                    Geri Dönüşümün Önemi
 
1.Doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlar.
2.Enerji tasarrufu sağlamamıza yardım eder.
3.Atık miktarını azaltarak çöp işlemlerinde kolaylık sağlar.
4.Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım yapmamıza yardımcı olur.
 
                    Geri Dönüşüm Sisteminin Basamakları
 
1.Kaynakta Ayrı Toplama;Değerlendirilebilir atıkların oluştukları kaynakta çöple karışmadan ve kirlenmesine izin verilmeden ayırarak toplanmasıdır.
2.Sınıflama;Bu işlem kaynağında ayrı toplanan malzemelerin cam,metal,plastik ve kağıt bazında sınıflara ayrılmasını sağlayacaktır.Bu sınıflama değerlendirilecek çöplerin ayrı ayrı olarak geri dönüşüm tesislerine ulaştırılması sağlanacaktır.
3.Değerlendirme;Temiz ayrılmış kullanılmış malzemelerin ekonomiye geri dönüşüm işlemidir.Bu işlemde malzeme kimyasal ve fiziksel olarak değişime uğrayarak yeni bir malzeme olarak ekonomiye geri döner.
4.Yeni Ürünü Ekonomiye Kazandırma;Geri dönüştürülen ürünün yeniden kullanıma sunulmasıdır.
                                    Geri Kazanım Şeması
 
 
                     Neler Geri Dönüştürülebilir?
 
Çöpün içindeki geri dönüştürülebilir malzemelerin önemli bir miktarını yiyecek ve içecek ambalajlarında kullanılan metal,plastik ve cam atıklar ile kağıt-karton ve tekstil parçaları oluşturmaktadır.
                                      Geri Dönüşebilen Malzemeler
 
 
 
 
 
 
Geri Kazanılabilir Ambalaj Atıklarıyla;
 
  1 Ton kullanılmış KAĞIT gerikazanılırsa;16 adet yetişkin çam ağacın kesilmesi ve 70 metrekarelik alanın tahrip edilmesi önlenir. 
 
Geri dönen her 1 Ton CAM için yaklaşık 100 litre petrol tasarruf edilmiş olacaktır.
 
Bir cam şişe doğada 4000 yıl,plastik 1000 yıl,ciklet 5 yıl,metal kola kutusu 10-100 yıl,sigara filtresi 2 yıl süre ile yok olmamaktadır.
Türkiye'de çöp miktarının yaklaşık % 15-20'sini geri kazanılabilir nitelikli atıklar oluşturmaktadır.

Ambalaj atıkları çöp değildir,aynı zamanda bir ham maddedir.Yeniden kazanımı mümkün olan ambalaj atıklarını ev ve işyerlerinde ayrı biriktirelim.
  


Tüm Hakları Özakbaşlar Kağıt Petrokimya İnşaat Lojistik San. Tic. Ltd. Şti.'ne Aittir © 2012. PoweredBy Temsil